دختر گوهر خیراندیش در سریال معمای شاه (عکس)


آزاده اسماعیل خانی دختر گوهر خیراندیش و مرحوم جمشید اسماعیل خانی در سریال معمای شاه نقش نقش آفاق دختر دکتر وزیری را بر عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


نظرات()