پربازدیدترین ها http://porbazdid.mihanblog.com 2020-07-03T21:14:48+01:00 text/html 2017-01-31T10:34:48+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا چهاراصفهانی دربغداد/دانلود http://porbazdid.mihanblog.com/post/452 چهاراصفهانی دربغداد/دانلود<br><br><br>ف<a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4">یلم جدید چهار اصفهانی در بغداد با لینک مستقیم </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> (دانلود تیزر فیلم اضافه شد)</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"> </p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"> <a style="" rel="lightbox1267" target="_blank" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"><img style="" src="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4Esfahani-Dar-Baghdad.jpg" alt="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4Esfahani-Dar-Baghdad.jpg" border="0" height="500" width="357"></a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;&nbsp; 4 اصفهانی در بغداد - 4Esfahani Dar Baghdad&nbsp;&nbsp;</a></p><hr style="" class="bs-post-more"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4">&nbsp;</a><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> سال ساخت: 1395 | پخش: ؟ | پخش کننده: جردن موزیک</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp; تهیه کننده: داریوش باباییان |نویسنده و کارگردان: سیدمحمدرضا ممتاز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> اسامی بازیگران 4 اصفهانی در بغداد:&nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> اکبر عبدی، نسرین مقانلو، جعفر دهقان، قاسم زارع، ارژنگ امیرفضلی، افشین شاه صناعی، کاظم افرندنیا، کیمیا باباییان، پوراندخت مهیمن، سیروس کهوری نژاد، محمود مقامی، فرید فوده‌، گوهرشاد مهابادی، احسان فدایی، ناصر سهرابی و خشایار راد و ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> خلاصه داستان 4 اصفهانی در بغداد:&nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> داستان زندگی خانواده ای را روایت می کند که در سال ۶۵ و دوران جنگ قرار دارند و تصمیم می گیرند از کشور فرار کنند… .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> خبرهای جدید از 4 اصفهانی در بغداد&nbsp; سه دوره زمانی گذشته، حال و آینده را روایت می کند و فیلمبرداری آن نیز در تهران و اصفهان انجام شده است. این فیلم در ژانر ریال – کمدی قرار دارد .&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> جوایز و افتخارات 4 اصفهانی در بغداد&nbsp; ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> تاریخ اکران 4 اصفهانی در بغداد&nbsp; 8 دی 95.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> زمان پخش در شبکه نمایش خانگی&nbsp; 4 تا 6 ماه پس از اکران.</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"> </p><div style="" class="article-content"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> &nbsp;</a></p><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://dl.jordanmusic.ir/download/dey/4esfahanidarbaghdad-%5Bwww.jordanmusic.ir%5D.mp4"> </a><a style="" href="http://fundon.blogsky.com">&nbsp;</a></p><a style="" href="http://fundon.blogsky.com"> <br style=""> کلمات کلیدی : <i style="">دانلود</i> <i style="">فیلم </i> <i style="">4 اصفهانی در بغداد</i> <i style="">اکبر عبدی</i> <i style="">سرین مقانلو</i> <i style=""> محمدرضا ممتاز</i> <i style="">دانلود فیلم 4 اصفهانی در بغداد محمدرضا ممتاز , فیلم 4 اصفهانی در بغداد </i> <i style="">nhkg,n ]ihvhwtihkd nv fynhn</i> <i style="">دانلود رایگان فیلم 4 اصفهانی در بغداد</i> <i style="">nhkg,n tdgl [ndn 4 fynhnd nv uvhr</i> <i style="">دانلود فیلم ایرانی 4 اصفهانی در بغداد</i> <i style="">دانلود فیلم 4 اصفهانی در بغداد</i> <i style=""> دانلود فیلم 4 اصفهانی در بغداد با لینک مستقیم</i> <i style=""> دانلود فیلم 4 اصفهانی در بغداد کم حجم </i> <i style="">, دانلود فیلم 4 اصفهانی در بغداد با کیفیت بالا </i> <i style="">, دانلود کامل فیلم 4 اصفهانی در بغداد</i> <i style="">دانلود فیلم 4 اصفهانی در بغداد با حجم پایین</i> <i style="">دانلود فیلم 4 اصفهانی در بغداد با کیفیت عالی</i> <i style="">یزر فیلم 4 اصفهانی در بغداد </i> <i style=""> download 4Esfahani Dar Baghdad </i></a> </div> <div style="clear: both;"><br style=""> </div><p style=""> </p><p style=""> </p> <br><br> text/html 2017-01-03T09:41:47+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا دانلوددل لای در له شد http://porbazdid.mihanblog.com/post/451 <p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><a style="" href="http://fundon.blogsky.com"><br style=""></a></p><p style="text-align: center;"><a href="http://fundon.blogsky.com" style="">دانلود آهنگ</a><a style="" href="http://fundon.blogsky.com"> </a><a style=""><b style="">دنگ شو</b></a> به نام <a style=""><b style="">دنگ شو</b> </a></p><a style="" href="http://fundon.blogsky.com"> </a><p style="text-align: center;"><a style="" href="http://fundon.blogsky.com"><b style="">آرشیو ساری موزیک</b></a></p><a style="" href="http://fundon.blogsky.com"> </a><p style="text-align: center;"><a href="http://fundon.blogsky.com" style=""><img style="" class="alignnone size-medium wp-image-21835" src="http://sarimusic.ir/wp-content/uploads/2016/08/Dang-Show-Dang-Show-415x415.jpg" alt="Dang Show - Dang Show" height="415" width="415"></a></p> <p style="text-align: center;"><b style="">نبود چنون مَه در جهان ای دل همینجا..</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">از جنگ می ترسانیم ؟ گر جنگ شد گو جنگ شو</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">در عشق ِ جانان جان بده بی عشق نگشاید گره</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">گریه ها کردم درو شاید نبندی</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">گریه ها کردم درو شاید نبندی</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">قصه ها گفتم کمی شاید بخندی</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">گریه ها.. ، قصه ها..&nbsp;</b></p><hr style="" class="bs-post-more"><b style="">&nbsp;</b> <p style="text-align: center;"><b style="">خاطراتم لای در له شد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دل لای در له شد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دل لای در له شد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دل لای در..</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دنگ شو..</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">گه بر لبت لب می‌نهد گه بر کنارت می‌نهد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">چون این کُنَد رو نای شو، چون آن کند رو چنگ شو</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">در دام او افتاده ای خود تو ز عشقش زاده ای</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">زین بت رهایی نیستت خواهی به صد فرسنگ شو</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا دنگ شو</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">,,,</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">گریه ها کردم درو شاید نبندی</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">قصه ها گفتم کمی شاید بخندی</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">خاطراتم از همین سی سال و اندی</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">گریه ها…قصه ها…خاطراتم لای در له شد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دل لای در له شد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دل لای در له شد ، دل لای در له شد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دست لای در له شد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">پا لای در له شد</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دل لای در له شد ، دل لای در …</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">نبود چنون مَه در جهان ای دل همینجا..</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">دنگ شو</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">از جنگ می ترسانیم ؟ گر جنگ شد گو..</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">جنگ شو</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">در عشق ِ جانان جان بده بی عشق نگشاید گره</b></p> <p style="text-align: center;"><b style="">ای روح اینجا مست شو ای عقل اینجا</b></p> <p style="text-align: center;"><br style=""></p> <div style="" class="download"> <a style="" title="دانلود آهنگ با کیفیت 320" href="http://dl.sarimusic.ir/1395/05/26/Old/Dang%20Show%20-%20Bade%20Gonahkar.mp3">دانلود آهنگ با کیفیت 320</a> </div> <div style="" class="audio"><audio style="" preload="none" src="http://dl.sarimusic.ir/1395/05/26/Old/Dang%20Show%20-%20Bade%20Gonahkar.mp3" controls="">مرورگر شما از Player ساپورت نمی کند.</audio></div><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style="">About 574,000 results (0.37 seconds) <br style="">Search Results<br style="">متن آهنگ دنگ شو گروه دنگ شو<br style="">www.texahang.org/.../10090_متن-آهنگ-دنگ-شو-گروه-...<br style="">Translate this page<br style="">خاطراتم لای در له شد دل لای در له شد دل لای در له شد دل لای در.. دنگ شو.. گه بر لبت لب می‌نهد گه بر کنارت می‌نهد چون این کُنَد رو نای شو، چون آن کند رو چنگ شو در دام او افتاده ...<br style="">دانلود دو آهنگ بسیار زیبا از جدیدترین آلبوم گروه دنگ شو + متن آهنگ ...<br style="">irangolchin.blogsky.com/.../دانلود-دو-آهنگ-بسیار-زی...<br style="">Translate this page<br style="">Mar 5, 2015 - گریه ها کردم درو شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندی گریه ها و ، قصه ها و. خاطراتم لای در له شد دل لای در له شد دل لای در له شد دل لای در... دنگ شو.<br style="">آهنگ زیبای دل لای در له شد با صدای علی زند وکیلی و گروه دنگ شو+ متن ...<br style="">www.netgasht.com/.../del-laye-dar-dang-show-zand-v...<br style="">Translate this page<br style="">آهنگ، ترانه و تصنیف بسیار زیبای دنگ شو از آلبوم اتاق گوشواره با صدای علی زند وکیلی که این آهنگ را مخاطبان با نام دل لای در له شد می شناسند آهنگ و تصنیف بسیار ...<br style="">فیلم / دل لای در له شد / گروه دنگ شو<br style="">film.tebyan.net/film/179640<br style="">Translate this page<br style="">Jul 6, 2016 - اجرای ترانه ی " دل لای در له شد " توسط گروه دنگ شو در خندوانه . " نبود چنون مَه در جهان ای دل همینجا.. / از جنگ می ترسانیم ؟ گر جنگ شد گو جنگ شو / در عشق ...<br style="">دانلود آهنگ دنگ شو به نام دنگ شو<br style="">sarimusic.ir/21829/دانلود-آهنگ-دنگ-شو-به-نام-دنگ-شو/<br style="">Translate this page<br style="">Aug 18, 2016 - گریه ها کردم درو شاید نبندی. قصه ها گفتم کمی شاید بخندی. گریه ها.. ، قصه ها.. خاطراتم لای در له شد. دل لای در له شد. دل لای در له شد. دل لای در.. دنگ شو.<br style="">Images for ‫دل لای در له شد‬‎<br style="">Image result for ‫دل لای در له شد‬‎<br style="">Image result for ‫دل لای در له شد‬‎<br style="">Image result for ‫دل لای در له شد‬‎<br style="">Image result for ‫دل لای در له شد‬‎<br style="">Image result for ‫دل لای در له شد‬‎<br style="">More images for دل لای در له شد<br style="">Report images<br style="">آهنگ دنگ شو از آلبوم اتاق گوشواره دنگ شو - بیپ تونز<br style="">beeptunes.com/track/13334889<br style="">Translate this page<br style="">نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا / از جَنگ می ترسانیم، گر جنگ شد گُو جنگ شو / در ... هاو قصه هاو خاطراتم / لای در له شد، دل لای در له شد / دل لای در له شد، دل لای در، دنگ شو ...<br style="">خندوانه ( فصل سوم )-اجرای آهنگ دل لای در له شد از دنگ شو در خندوانه - تلوبیون<br style="">www.telewebion.com/#!/episode/1475257/<br style="">Translate this page<br style="">Jul 6, 2016 - اجرای آهنگ دل لای در له شد از دنگ شو در خندوانه. ... اطلاعات بیشتر. خندوانه ( فصل سوم ) &gt; اجرای آهنگ دل لای در له شد از دنگ شو در خندوانه. خندوانه ( فصل ...<br style="">وبلاگ رسمی هواداران گروه دنگ شو - مطالب ابر متن آهنگ دنگ شو<br style="">dangshower.mihanblog.com/.../متن%20آهنگ%20دنگ...<br style="">Translate this page<br style="">نویسنده : Ali Dabbagh. نبود چنین مه در جهان ای دل همینجا از جنگ می ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو ... له شو دل لای در له شو دل لای در له شو دل لای در گر بر لبت لب می نهد ...<br style="">Dang Show - Dang Show testo | Musixmatch<br style="">https://www.musixmatch.com/it/testo/Dang-Show/Dang-Show<br style="">Mar 9, 2016 - نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا از جَنگ می ترسانیم، گر جنگ شد گُو جنگ ... هاو قصه هاو خاطراتم لای در له شد، دل لای در له شد دل لای در له شد، دل لای در، ...<br style="">Searches related to دل لای در له شد<br style=""><br style="">دانلود آهنگ دنگ شو از گروه دنگ شو<br style=""><br style="">دانلود آهنگ دلبند دنگ شو<br style=""><br style="">ای روح اینجا مست شو<br style=""><br style="">دنگ شو در خندوانه<br style=""><br style="">ای دل همینجا لنگ شو دانلود<br style=""><br style="">دانلود آلبوم اتاق گوشواره دنگ شو<br style=""><br style="">متن آهنگ گرم بخند دنگ شو<br style=""><br style="">اجرای دنگ شو در خندوانه<br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br></p><p style=""><br></p><p style=""><br></p><p style=""><br></p><p style=""><br></p><p style=""><br></p><div data-value="دانلود آهنگ دنگ شو به نام دنگ شو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دانلود آهنگ دنگ شو به نام دنگ شو</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="دل لای در له شد دانلود" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دل لای در له شد دانلود</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="اجرای دنگ شو در خندوانه" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">اجرای دنگ شو در خندوانه</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="دانلود آلبوم اتاق گوشواره دنگ شو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دانلود آلبوم اتاق گوشواره دنگ شو</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="ای دل همینجا لنگ شو دانلود" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">ای دل همینجا لنگ شو دانلود</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="دنگ شو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دنگ شو</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="دنگ شودرخندوانه" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دنگ شودرخندوانه</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="دانلوداهنگ دنگ شودللای درله شد" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دانلوداهنگ دنگ شودللای درله شد</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="دل لای درله شد" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دل لای درله شد</span><a href="http://www.blogsky.com/fundon/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دانلوددل لای در له شد</span><p style=""><br style=""></p> text/html 2016-12-31T16:18:01+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا سانحه درفرودگاه مهرآباد http://porbazdid.mihanblog.com/post/450 <br><br><br>سانحه هوایی امروز مهراباد ....عکس وخبر در ادامه مطلب<br> text/html 2016-12-25T09:50:38+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا اذان مغرب به افق تهران http://porbazdid.mihanblog.com/post/449 اذان مغرب به افق&nbsp; تهران<br><br><br>برای دیدن اوقات شرعی به افق تهرا ن واستانها <a href="http://indir-dl.blogsky.com" target="" title="">كلیك </a>كنید<br><br> text/html 2016-12-25T09:20:13+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا دانلودآلبوم تراپی از لیتو http://porbazdid.mihanblog.com/post/448 <p style="">دانلودالبوم تراپی از لیتو</p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style="">دانلود دراادامه مطلب <br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style="">&nbsp;</p><hr style="" class="bs-post-more">&nbsp;<br style=""><p style=""><br style=""></p><p style=""><a style="" href="http://indir-dl.blogsky.com">برای دانلود اینجا كلیك كنید</a></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><div style="" data-value="دانلودالبوم تراپی از لیتو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">دانلودالبوم تراپی از لیتو</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div style="" data-value="البوم تراپی از لیتو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">البوم تراپی از لیتو</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div style="" data-value="البوم تراپی لیتو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">البوم تراپی لیتو</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div style="" data-value="البوم اهنگ تراپی از لیتو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">البوم اهنگ تراپی از لیتو</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div style="" data-value="البوم تراپی لیتولیتو البوم تراپی" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">البوم تراپی لیتولیتو البوم تراپی</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div style="" data-value="آلبوم تراپی از لیتو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">آلبوم تراپی از لیتو</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div style="" data-value="البوم لیتو تراپی" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">البوم لیتو تراپی</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div style="" data-value="البوم آهنگ تراپی لیتو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">البوم آهنگ تراپی لیتو</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div style="" data-value="تراپی لیتو" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">تراپی لیتو</span><a style="" href="http://www.blogsky.com/indir-dl/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">تراپی از لیتو</span><p style=""><a style="" href="http://indir-dl.blogsky.com"><br style=""></a></p><p style=""> </p> text/html 2016-12-18T13:34:50+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا درمورد شب یلدا http://porbazdid.mihanblog.com/post/445 انشا درمورد شب یلدا<br> text/html 2016-12-12T19:16:50+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا نتایج قرعه کشی همراه اول http://porbazdid.mihanblog.com/post/444 اسامی برندگان قرعه کشی همراه اول<br> text/html 2016-12-12T19:06:40+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا گوردسته جمعی دز تبریز.عکس http://porbazdid.mihanblog.com/post/443 گور دسته جمعی در تبریز<br><br>عکس گور دسته جمعی در تبریز<br> text/html 2016-12-09T11:05:50+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا فیلم جنجال درعروسی/دانلود http://porbazdid.mihanblog.com/post/442 <br><br><br><br><br><br><br>جنجال درعروسیبرای دانلود کلیک کنید<br> text/html 2016-12-08T10:41:37+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا عكس مهدی رحمتی درارمنستان http://porbazdid.mihanblog.com/post/441 عكس مهدی رحمتی درارمنستان<br><br><br>برای دیدن عكسها <a href="http://indir-dl.blogsky.com" target="" title="">كلیك </a>كنید<br><br><br><br>عكسهای لو رفته بازیگران كلیك<br><br><br> text/html 2016-10-11T09:25:24+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا انشاگذررودخانه http://porbazdid.mihanblog.com/post/440 <div style="" class="menu"> <div style="" class="top"> <br style=""></div> </div> <div style="" class="header"> <div style="" class="top"> <div style="" class="ehha"> درس کده<br style=""> <h3 style="">انشا گذر رودخانه - کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم</h3> </div> </div> </div> <div style="" class="warpper"> <div style="" class="special_posts"> </div><div style="" class="content"> <div style="" class="two-box-warpper"> <div style="" class="page-body"> <div style="" class="post"> <div style="" class="title"> <h3 style=""><a style="" title="انشا گذر رودخانه – کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم" rel="bookmark" href="http://darskade.ir/river-crossing/">انشا گذر رودخانه – کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم</a></h3><br style=""></div><div style="" class="contents"> <h2 style=""> <div class="wp-caption alignnone" style="width: 465px;" id="attachment_240"><img style="" alt="انشا گذر رودخانه" src="http://darskade.ir/wp-content/uploads/2016/03/-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-e1458930262800.png" class="size-full wp-image-240" height="400" width="455"><p style="" class="wp-caption-text">انشا گذر رودخانه</p></div> <p style="">در این مطلب برای شما انشای زیبایی درباره گذر رودخانه آماده کرده ایم امیدواریم برای شما مفید واقع شود</p> <p style=""><b style="">نام انشا: گذر رودخانه</b></p> <p style="">نام انشاء به انگلیسی:&nbsp;River crossing</p> <p style="">کتاب: مهارت های نوشتاری پایه نهم</p> <p style="">صفحه:۲۱</p> <p style="">درس: ۱</p> <p style="">یکی از موضوع های زیر را انتخاب کنید و پس از طراحی نقشه ذهنی به کمک&nbsp;یکی از راه های پرورش فکر متنی درباره ی آن بنویسید.</p> <p style=""><b style="">انشا گذر رودخانه به صورت ادبی و غیر ادبی و با رعایت مقدمه ساختمان بند و طبقه بندی</b></p> <p style=""><b style="">انشای گذر رودخانه صفحه ۲۱ کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم:</b></p> <p style="">&nbsp;</p> <p style="">خورشید تازه سلام کرده است می شنوی؟</p> <p style="">صدای گوش نوازی شنیده می شود جلوتر که می رویم صدا بلندتر و واضع تر می شود&nbsp;این نغمه آب است،سرود طراوت،پاکی،لطافت،آرامش و…</p> <p style="">آب چشمه از دل کوه می جوشد و به سختی سنگ های ریز و درشت را کنار می زند و روشنی را که میبیند روی زمین سینه پهن می کند گویا سفری درشت است.</p> <p style="">قطرات آب که به هم پیوسته و دست به دست هم داده اند از میان کوها و دل تپه ها می آید و خبر سلامتی آن ها را به جنگل و درختان حاشیه ی رود می رساند.</p> <p style="">گاهی نسیمی می وزد و دست نوازشگرش خنکی دلچسبی را روزانه ی گونه هایمان می کند.برای ما که در شهر زندگی می کنیم،رودخانه ی یاد آور شادی،تفریح،هوای پاک و… است راستی این همه اب کجا می روند؟</p> <p style="">مردم روستاها و آبادی ها و شهرهای کنار رود برای آبیاری مزارع درختان میوه از رود آب بر می دارند کمی پایین تر سدی بزرگ ساخته اند واز حرکت و گردش آب،برق و روشنایی می گیرند تا چرخ صنایع بگردد.</p> <p style="">آب ها بعد از سفری طولانی و عبور از کوها و جنگل ها و دشت های فراخ،دست خود را به هم می دهند و رودخانه های زیبا دریای مواج را در آغوش می کشد،چونان فرزندی که مادر خود را در آغوش می کشد.</p> <p style="">آبی که در رودخانه جاریست هنگام پیمودن مسیر طولانی در اطراف خود به حیوانات،گیاهان و انسان ها حیات و زندگی شادی می بخشد و سرانجام در ساحل دریا به خوابی آرام فرو می رود و دیگر شب است و هنگام خواب…</p> <p style="">&lt;&lt; پایان انشای گذر رودخانه کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم&gt;&gt;</p> <p style="">&nbsp;</p> <p style=""><b style="">انشای شماره ۲ درباره گذر رودخانه:</b></p> <p style="">&nbsp;</p> <p style="">یکی از جلوه های زیبایی آفرینش خداوند آب است .</p> <p style="">آبی که از آسمان به صورت باران نازل می شود و گاه به شکل رودخانه ای بر روی زمین جاری می شود و طراوت و سرسبزی را به طبیعت هدیه می کند. رودخانه با گذر از میان جنگل،روح پژمرده ی گیاهان را بار دیگر به وجد می آورد و آنان را شاداب و سرزنده می گرداند.</p> <p style="">وقتی رودخانه ی جاری و زیبا از روی سنگریزه ها عبور می کند، چه صدای دل انگیزی ایجاد می شود صدایی که به انسان آرامش می بخشد. این آرامش با گذر رودخانه از مسیر همیشگی اش ،ادامه می یابد و هر بار افراد بیشتری را به خود&nbsp;علاقه مند می کند.</p> <p style="">گذر و حرکت پیوسته ی رود می تواند درس های زیادی را به هر بیننده ی آگاه بیاموزد. کمک به دیگران یکی از این تعالیم است. رودخانه بارها از روی هزاران هزار سنگریزه ی کوچک و بزرگ می گذرد و آنهایی را که می خواهند به پایین کوه بروند، بی هیچ منتی با خود حمل می کند و به مقصد می رساند .</p> <p style="">گاهی هم نمونه ای برای از خودگذشتگی است؛ او وقتی صدای ناله ی جوانه ها را می شنود، به جوی های کوچکی تبدیل می شود تا به یاری آنان بشتابد . رودخانه چه مهربان است &nbsp;گویا این مهربانی از خدایش سرچشمه دارد.</p> <p style="">خدایا هر چه در سراسر این جهان است &nbsp;همه &nbsp;آفریده ی توست و اگر همین رودخانه ی زیبا نبود &nbsp;این آرامش همیشگی از کجا پدیدار می گشت؟</p> <p style="">یا کدام یک از آلات موسیقی می توانست چنین نوای گوش نوازی را ایجاد کند؟ پروردگارا این نعمت گرانبهایت را از ما نگیر و برای همیشه آن را جاری و روان نگه دار</p> <p style="">&nbsp;</p> <p style="">&nbsp;</p> <p style=""><b style="">انشای شماره ۳&nbsp;درباره گذر رودخانه:</b></p> <p style="">در کنار یک کوهستان زیبا رودخانه ای وجود داشت که بسیار تنها بود.او هیچ دوستی نداشت. رودخانه یادش نمی آمد که چرا به کسی یا چیزی اجازه نمی دهد تا داخلش شنا کنند. او تنها زندگی می کرد و اجازه نمی داد ماهی ها، گیاهان و حیوانات از آبش استفاده کنند.<br style=""> به خاطر همین او همیشه ناراحت و تنها بود. یک روز، یک دختر کوچولو به طرف رودخانه آمد. او کاسه ی کوچکی به دست داشت که یک ماهی کوچولوی طلایی در آن شنا می کرد. دختر کوچولو می خواست با پدر و مادرش از این روستا به شهر برود و نمی توانست با خود ماهی کوچولو را ببرد. بنابراین تصمیم گرفت، ماهی کوچولو را آزاد کند. دختر کوچولو ماهی کوچکش را در آب انداخت و با او خداحافظی کرد و رفت.<br style=""> ماهی در رودخانه بسیار تنها بود، چون هیچ حیوانی در رودخانه زندگی نمی کرد. ماهی کوچولو سعی کرد با رودخانه صحبت کند اما رودخانه به او محل نمی گذاشت و به او می گفت:”از من دور شو.”<br style=""> ماهی کوچولو یک موجود بسیار شاد و خوشحال بود و به این آسانی ها تسلیم نمی شد. او دوباره سعی کرد و سعی کرد، به این سمت و آن سمت شنا کرد و از آب به بیرون پرید.<br style=""> بالاخره رودخانه از کارهای ماهی کوچولو خنده و قلقلکش گرفت.<br style=""> کمی بعد، رودخانه که بسیار خوشحال شده بود، با ماهی کوچولو صحبت کرد. آن ها دوستان خوبی برای هم شدند.<br style=""> رودخانه تمام شب را فکر می کرد که داشتن دوست چقدر خوب است و چقدر او را از تنهایی بیرون می آورد. او از خودش پرسید که چرا او هرگز دوستی نداشته، ولی چیزی یادش نیامد.<br style=""> صبح روز بعد، ماهی کوجولو با آب بازی رودخانه را بیدار کرد و همان روز رودخانه یادش آمد چرا او هیچ دوستی ندارد.<br style=""> رودخانه به یاد آورد که او بسیار قلقلکی بوده و نمی توانست اجازه بدهد کسی به او نزدیک شود.<br style=""> اما حالا دوست داشت که ماهی در کنار او زندگی کند، چون ماهی کوچولو بسیار شاد بود و او را از تنهایی در می آورد.<br style=""> حالا دیگر رودخانه می خواست کمی قلقلکی بودنش را تحمل کند، اما شاد باشد.</p> <p style="">&nbsp;</p> <p style=""><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 0);"><a style="" target="_blank" href="http://darskade.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-21/" title="همه انشا های صفحه 21 کتاب مهارت های نوشتاری نهم"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">همه انشا های صفحه ۲۱ کتاب مهارت های نوشتاری نهم</span></a></span></p> <div style="" class="iLikeThis" id="iLikeThis-239"><span style="" class="counter"><a style="" class="image">۱۰۲</a></span></div></h2> </div> </div><br style=""><div style="" class="tags"> <div style="" class="title sinbot"> <p style="">برچسب ها</p> </div> <div style="" class="content"> <h3 style=""> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/">انشا در مورد گذر رودخانه</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c-river-crossing/">انشا درباره ی River crossing</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/">انشا درباره ی گذر رودخانه</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/">انشا گذر رودخانه</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7/">انشا گذر رودخانه با رعایت مقدمه ساختمان بند و طبقه بندی</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c/">انشا گذر رودخانه به صورت ادبی و غیر ادبی</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-21-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86/">انشا گذر رودخانه صفحه 21 کتاب مهارت های نوشتاری نهم</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%d9%86%d9%87%d9%85/">انشا نهم</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%d9%86%d9%87%d9%85-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-21/">انشا نهم صفحه 21</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d9%87/">انشا های کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-21-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c/">انشای صفحه 21 کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c/">انشای گذر رودخانه با طراحی نقشه ذهنی</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/">دانلود انشای گذر رودخانه</a> <a style="" rel="tag" href="http://darskade.ir/tag/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-21-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%87/">نمونه ی انشای گذر رودخانه صفحه 21 کتاب مهارت های نوشتاری کلاس نهم</a></h3><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><p style=""><br style=""></p><div style="" class="token" data-value="انشاگذررودخانه"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشاگذررودخانه</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><div style="" class="token" data-value="انشا در مورد گذر رودخانه"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشا در مورد گذر رودخانه</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><div style="" class="token" data-value="انشا درباره ی گذر رودخانه"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشا درباره ی گذر رودخانه</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><div style="" class="token" data-value="انشا گذر رودخانه با رعایت مقدمه"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشا گذر رودخانه با رعایت مقدمه</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><div style="" class="token" data-value="دانلود انشای گذر رودخانه"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">دانلود انشای گذر رودخانه</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><div style="" class="token" data-value="انشای رودخانه"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشای رودخانه</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><div style="" class="token" data-value="انشانهم"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشانهم</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><div style="" class="token" data-value="انشا"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشا</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><div style="" class="token" data-value="انشاباران"><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشاباران</span><a style="" tabindex="-1" class="close" href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#">×</a></div><span class="token-label" style="max-width: 762.767px;">انشازمستا</span></div></div></div></div></div></div><p style=""> </p> text/html 2016-10-11T09:00:16+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا انشادرموردباران http://porbazdid.mihanblog.com/post/439 <p>&nbsp;</p> <h2><span style="font-size: 10pt; color: #800000;">۱۲ انشاء زیبا در مورد صدای باران :</span></h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;">—————————— &nbsp;<span style="color: #800000;">انشاء در مورد باران شماره ۱</span>&nbsp; —————————–</h3> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-235" src="http://teerex.ir/wp-content/uploads/2015/01/0003216856484.jpg" alt="0003216856484" height="177" width="284"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p>صدای نم نم باران خواب را از چشمانم ربوده بود .&nbsp;هر کاری کردم نتوانستم چشمان منتظرم را با شهر خواب آلود همراه سازم .&nbsp;از جایم بلند شدم .&nbsp;آرام آرام به سمت حیاط حرکت کردم .&nbsp;صدای چک چک باران نزدیک و نزدیکتر می شد .&nbsp;فضا مملو از بوی باران شده بود .&nbsp;وقتی به حیاط رسیدم با آهنگ باران همراه شدم.&nbsp;</p> <p>چشمها را باید شست &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;جور دیگر باید دید<br>چترها را باید بست &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;زیر باران باید رفت<br>فکر را ، خاطره را &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;زیر باران باید برد&nbsp;<br>با همه مردم شهر &nbsp; &nbsp; &nbsp;زیر باران باید رفت<br>دوست را زیر باران باید دید &nbsp; &nbsp;&nbsp;عشق را زیر باران باید جست<br>هرکجا هستم باشم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;آسمان مال من است&nbsp;<br>پنجره ، فکر ، هوا &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;عشق ، زمین مال منس</p> text/html 2016-07-07T20:58:00+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا سحرجعفری جوزانی قبل ازعمل بینی/عكس http://porbazdid.mihanblog.com/post/438 سحرجعفری جوزانی قبل ازعمل/عكس<br style=""><p style=""><br style=""> نیاز به توضیح ندارد که سوپر استار شدن در همه جای دنیا در کنار استعداد یک چهره و اندام بی عیب و نقص هم می خواهد. ایران هم از این قائده مستثنی نبوده و اغلب بازیگران چهره آن، بعد از شهرت دستی در صورت خود برده و تغییراتی در آن داده اند. طبق معمول بیشترین تغییرات هم در بینی آنها مشهود است.<br style=""> <br style=""> پرداختن به عمل زیبایی بینی بحث جدیدی نیست و ما هم قصد نداریم تا به این سوژه زرد و تکراری بپردازیم. اما چند روزی است که یک برنامه جالب در مورد جراحی بینی ستاره های سینما به نام "کافه سوال" هر رو&nbsp;</p><hr style="" class="bs-post-more">&nbsp;ز ساعت 9 روی آنتن سیما می رود و هر شب یکی از هنرمندان دماغ عملی را روبروی دوربین می نشاند و از او در مورد دلیل به زیر تیغ بردن صورتشان سوال می کند.<br style=""> <br style=""> گروه فرهنگی مشرق ضمن تشکر از این برنامه برای پرداختن به چنین موضوعی چند تن از بانوان دماغ عملی را برای دعوت به کافه سوال پیشنهاد می کند:<br style=""> <div style="text-align: center;">مهراوه شریفی نیا قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420784_274-jpg.34314/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34314-55c6f34961124fac99d7932123d4ee14.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420784_274.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> صبا کمالی قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420783_547-jpg.34315/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34315-d27f8478b2372d04c2fb0cceb5a8b4e9.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420783_547.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> شبنم قلی خانی قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420785_808-jpg.34316/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34316-775544f1afa132e40d48f089053e2f31.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420785_808.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> افسانه پاکرو قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420790_840-jpg.34317/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34317-14f91fc6f5be5f6c278a4e0628a147ea.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420790_840.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> لیلا حاتمی قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420821_547-jpg.34318/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34318-4b642a922e9e9f318e5f4173b5b5bd49.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420821_547.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> تینا آخوندتبار قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420788_619-jpg.34319/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34319-0c61c0b99983691614e2f3d54e6ef625.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420788_619.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> نیوشا ضیغمی قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420800_914-jpg.34320/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34320-2b2d1600d84fa43231b85a8560654bf9.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420800_914.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> شیلا خداداد قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420791_644-jpg.34321/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34321-b95fcf6f88bb7c902e7aac6e0c7e3469.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420791_644.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> سحر جعفری جوزانی قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420792_808-jpg.34322/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34322-2a694936b2958284e58f0421ca858da0.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420792_808.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> هانیه توسلی قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420793_131-jpg.34323/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34323-213d692ade288b1f03a1df8f2c70b589.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420793_131.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> آرام جعفری قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420794_407-jpg.34324/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34324-dab95771a9f3ac31a27fa0463a6ce5d4.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420794_407.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> سحر قریشی قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/attachments/awww-mashreghnews-ir_files_fa_news_1392_7_20_420789_960-jpg.34325/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34325-59ccb7099b246e14c491f71fd0db6910.jpg" alt="awww.mashreghnews.ir_files_fa_news_1392_7_20_420789_960.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> <br style=""> شراره رخام قبل و بعد از جراحی بینی<br style=""> <br style=""> <a style="" href="http://nisham.ir/redirect/?url=http%253A%252F%252Fjustladies.ir%252F" target="_blank" class="externalLink"> </a><a style="" href="http://nisham.ir/attachments/aupload-justladies-ir_images_jasm64huqmxtpqltv6w-jpg.34326/" target="_blank"><img style="" src="http://nisham.ir/data/attachments/34/34326-4e8a24ad856daac52e0bfc317f3fbc1f.jpg" alt="aupload.justladies.ir_images_jasm64huqmxtpqltv6w.jpg" class="bbCodeImage"></a> <br style=""> ​</div> <div style="" class="messageTextEndMarker">&nbsp;</div> <div style="" class="Tinhte_XenTag_Tags_InPost xen-tag-div"> <a href="http://indir-dl.blogsky.com"><label style="">برچسب ها</label>: </a><a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر لیلا حاتمی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر تینا آخوندتبار</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر نیوشا ضیغمی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر شیلا خداداد</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر سحر جعفری جوزانی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر هانیه توسلی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر آرام جعفری</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر مهراوه شریفی نیا</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر صبا کمالی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر شبنم قلی خانی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر افسانه پاکرو</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر سحر قریشی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">شراره رخام</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">مهراوه شریفی نیا قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">صبا کمالی قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">شبنم قلی خانی قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">افسانه پاکرو قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">لیلا حاتمی قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تینا آخوندتبار قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">نیوشا ضیغمی قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">شیلا خداداد قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">سحر جعفری جوزانی قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">هانیه توسلی قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">آرام جعفری قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">سحر قریشی قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">شراره رخام قبل و بعد از جراحی بینی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس لیلا حاتمی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس تینا آخوندتبار</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس نیوشا ضیغمی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس شیلا خداداد</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس سحر جعفری جوزانی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس هانیه توسلی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس آرام جعفری</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس مهراوه شریفی نیا</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس صبا کمالی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس شبنم قلی خانی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس افسانه پاکرو</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس سحر قریشی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">عکس شراره رخام</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">لیلا حاتمی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تینا آخوندتبار</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">نیوشا ضیغمی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">شیلا خداداد</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">سحر جعفری جوزانی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">هانیه توسلی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">آرام جعفری</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">مهراوه شریفی نیا</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">صبا کمالی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">شبنم قلی خانی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">افسانه پاکرو</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">سحر قریشی</a>, <a style="" class="Tinhte_XenTag_TagLink">تصاویر شراره رخام</a><br><br><br><br><br><br><br><br><div data-value="سحرجعفری جوزانی قبل ازعمل" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحرجعفری جوزانی قبل ازعمل</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="سحرجعفری جوزانی قبل ازعمل بینی" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحرجعفری جوزانی قبل ازعمل بینی</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="سحرجعفری جوزانی دراژانس دوستی" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحرجعفری جوزانی دراژانس دوستی</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="سحرجعفری جوزانی قبل وبعدازعمل" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحرجعفری جوزانی قبل وبعدازعمل</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="سحر جعفری جوزانی بعدازعمل/عكس" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحر جعفری جوزانی بعدازعمل/عكس</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="سحرجعفری جوزانی وهمسرش" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحرجعفری جوزانی وهمسرش</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="سحرجعفری جوزانی /بیوگرافی" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحرجعفری جوزانی /بیوگرافی</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="بازیگرانی كه عمل بینی كردند" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">بازیگرانی كه عمل بینی كردند</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="سحرجعفری جوزانی /عكس جدید" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحرجعفری جوزانی /عكس جدید</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="سحرجعفری جوزانی اژانس دوستی" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">سحرجعفری جوزانی اژانس دوستی</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><br><br> </div><p style=""> </p> text/html 2016-07-07T20:55:17+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا كودك ازاری دررشت http://porbazdid.mihanblog.com/post/437 <br style=""><div style="" id="docDiv3Titr"><div style="" id="docDiv3TitrMain">تصاویر دلخراش از آزار نوزاد 5 ماهه در رشت</div></div><div style="" id="docDiv3Date">تاریخ انتشار : <span style="">پنجشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۵</span></div> طی چند روز اخیر خبر و تصاویری مبنی بر اینکه «پدری که کودک ۵ماهه خود را کتک زده بود، این کودک روز گذشته در بیمارستان پورسینای رشت درگذشت» در شبکه‌‌های اجتماعی در حال انعکاس است، در حالی که این خبر صحت ندارد.<br style=""><br style="">به گزارش ایرنا، طی چند روز اخیر خبر و تصاویری مبنی بر اینکه «پدری که کودک ۵ماهه خود را کتک زده بود، این کودک روز گذشته در بیمارستان پورسینای رشت درگذشت» در شبکه‌‌های اجتماعی در حال انعکاس است، در حالی که این خبر صحت ندارد.<br style=""><br style="">مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما&nbsp;<hr class="bs-post-more">&nbsp;نی استان گیلان در این باره گفت: پسر بچه پنج ماهه‌ای که حدود دو هفته گذشته در بیمارستان پورسینا رشت بستری شده بود، پس از مداوا ترخیص شد.<br style=""><br style=""><div style="" align="center"><img style="" src="http://alef.ir/images/docs/000369/369949/images/600x381x909008_355.jpg.pagespeed.ic.8Jflc_6U82.jpg" alt="" height="381" width="600"></div>فردین مهرابیان افزود: پس از بستری این کودک در بیمارستان، شواهد حاکی از آن بود که او از سوی پدرش، مورد کودک آزاری قرار گرفته است.<br style=""><br style="">وی اظهار کرد: این کودک دربیمارستان پورسینا رشت تحت مداوا و درمان قرار گرفت و حدود یک هفته گذشته به آغوش خانواده بازگشت.<br style=""><div style="" align="center"><img style="" src="http://alef.ir/images/docs/000369/369949/images/600x400x909009_410.jpg.pagespeed.ic.6kWPRT6DC_.jpg" alt="" height="400" width="600"></div><p>رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان تصریح کرد: پرونده این کودک آزاری، در اختیار مراجع قضائی استان قرار گرفته است. <br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><div data-value="كودك آزاری دررشت/عكس" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">كودك آزاری دررشت/عكس</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="كودك ازاری دررشت" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">كودك ازاری دررشت</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="كودك ازاری دررشت/تصاویر" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">كودك ازاری دررشت/تصاویر</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="ازاركودك پنج ماهه" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">ازاركودك پنج ماهه</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="كودك پنج ماهه دررشت" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">كودك پنج ماهه دررشت</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="آزاركودك 5ماههدررشت" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">آزاركودك 5ماههدررشت</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="تصاویر زاركودك پنج ماهه دررشت" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">تصاویر زاركودك پنج ماهه دررشت</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="عكس های كودك ازاری دررشت" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">عكس های كودك ازاری دررشت</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="كودك آزاری دررشت" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">كودك آزاری دررشت</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><div data-value="كودك آزاری دررشت/عكسها" class="token"><span style="max-width: 762.767px;" class="token-label">كودك آزاری دررشت/عكسها</span><a href="http://www.blogsky.com/elmo-honar/post/new#" class="close" tabindex="-1">×</a></div><p style=""> </p> text/html 2016-06-26T22:08:03+01:00 porbazdid.mihanblog.com علی همپا بوجان درلواسان http://porbazdid.mihanblog.com/post/436 <br style=""><h1 style="" class="news_box_title4 singlepost-titles-pp entry-title">عرفی مقدماتی روستای بوجان</h1> <div style="" class="inner_post single_article_content"> <div style="" class="pp-code post-page-entry-pp"> <p style="">روستای بوجان در فاصله چهار کیلومتری از شهر لواسان مرکز بخش لواسانات قرار دارد.</p> <div id="attachment_2082" style="width: 490px;" class="wp-caption aligncenter"><a style="" href="http://lavason.com/wp-content/uploads/2015/02/bojan-13.jpg"><img style="" class=" wp-image-2082" src="http://lavason.com/wp-content/uploads/2015/02/bojan-13.jpg" alt="تصویر هوایی روستای بوجان" height="400" width="480"></a><p style="" class="wp-caption-text">تصویر هوایی روستای بوجان&nbsp;</p><hr style="" class="bs-post-more">&nbsp;</div></div></div><p style=""> </p>